รับสมัคร PHP Drupal Developer 1 อัตรา

รายละเอียด:
1. พัฒนาและสร้าง Website จาก Drupal
2. ใช้งานและ Config Drupal ตามรูปแบบ
3. เขียน Module และ Theme ได้ตามข้อกำหนด


Qualifications:
1. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การใช้งาน Drupal ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3. มีความเข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมในแบบ Web Application
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความสามารถในการทำงานที่มีข้อจำกัดด้านเวลาได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สนใจสมัครสามารถส่ง CV/Resume ไปที่ [email protected] ได้เลยครับ